Selekcija 2019.KATEGORIJA A / PRODUKCIJE S 5 I VIŠE IZVOĐAČA