Selekcija

 1. Svrha selekcije je gostovanje odabranih predstava u kazalištima i na nacionalnim festivalima, kako bi se generirala nova publika za suvremeni ples, ovu kazališnu disciplinu približilo repertoaru kazališnih kuća i podigla razina uvjeta pod kojima plesne predstave gostuju trenutno.
 2. Namjera je selekcije ponuditi  partnerima najvrsnije predstave domaće produkcije i prikazati raznolikost, dinamičnost i inovativnost plesne scene. To znači da selekciju trebaju sačinjavati predstave različitih izričaja i formata. Na taj način partneri/intendanti/selektori dobivaju uvid u spektar izričaja i za svoju lokalnu publiku biraju ono što im se čini najpogodnije za daljnji razvoj interesa.
 3. Selekcijska komisija upućuje se da odabere predstave koje su:
  – autorski dosljedne, inovativne i profilirane
  – na najvišoj izvođačkoj razini
  – u scenskom izričaju, upotrebi prostora, komunikaciji s publikom različite
 4. Broj selektiranih predstava ovisi o količini odobrenih sredstava koje dodijeli Ministarstvo kulture.
 5. Odabrane predstave moraju biti završene. Radovi u nastajanju ili prezentacije ne ulaze u selekciju.
 6. Dio selekcije treba sadržavati inovativne načine prezentacije i komunikacije s publikom kao npr. publika na sceni ili korištenje neuobičajeni prostora za izvedbu kao što je foyer, dvorana za probu, gledalište, a dio klasični postav. Na taj način publika može dobiti različita iskustva koja se rijetko koriste u klasičnom kazalištu, a i u selekciju ulaze manji i eksperimentalni formati.
 7. Kraće forme od 20 do 30 min. ulaze u selekciju, kako bi se moglo programirati dvije predstave u istoj večeri i dobiti dinamičan i upečatljiv program.
 8. Dječje predstave ne ulaze u selekciju.

Rad komisije

 1. Selekcijsku komisiju čine 3 člana koji se mijenjaju na godišnjoj bazi. Kod odabira selektora važno je da selektori imaju široki uvid u plesnu i kazališnu scenu, imaju različite pristupe, ne sudjeluju u predstavama kao izvođači ili autori, imaju različite ekspertize. Isto tako bitno je da su generacijski različiti te da postoji rodni balans.
 2. Selekcijska komisija dobiva linkove prijavljenih radova koji zadovoljavaju uvjete Natječaja.
 3. Selekcijska komisija ima 3 tjedna za pregled radova i donošenje finalnog izbora.
 4. Rad komisije moderira i koordinira dogovorena osoba iz tima PMH, koja je i kontakt s umjetnicima, ukoliko su potrebne dopune.
 5. Rad komisije nije javan, imena selektora se objavljuju po finalnoj selekciji.
 6. Rad selekcijske komisije se honorira, ovisno o financijama projekta.

Komisija za 2017.

Maja Đurinović, Magdalena Lupi i Melita Spahić Bezjak:

U svome odabiru vodili smo se kvalitetom i idejno-koncepcijskom zaokruženošću umjetničkih radova, raznolikošću plesnih izričaja, estetika, temata i autorskih poetika te inovativnim pristupima plesu, ali i njihovim komunikativnošću. No, prije svega, bitnim nam se činilo procijeniti mogućnosti izvedbi u kombinaciji s postojećim partnerima Plesne mreže.

Predstave smo, prema formatima i scenskome prostoru izvedbe podijelili na tri skupine:

 • Veći formati, za velike scene (Nukleon, raSKRIVANJA), no isto tako smo mišljenja i da pojedine solo forme (Alie, Ona/Her) mogu biti prezentirane na velikoj sceni, posebice jer im ona omogućuje da njihov vizualno-scenski segment u korelaciji sa izvođačem, u potpunosti zaživi.
 • Predstave od jednog do tri izvođača, za male scene (Anatomija mačke, Ms Fox Invited Ms Cat…, Naša stvar, Starost-Alzheimer Cafe)
 • Alternativni prostori poput galerijskih prostora, praznih industrijskih hala za ljetne festivale i sl. (Spore, Kuća na oštrici, O usamljenosti i ljudima)

Naš odabir za 2017. godinu čine uzbudljiv, provokativan Nukleon koji pomiče granice uključivanjem izvođača s “različitim fizičkim datostima”, no jednako tako hrabra predstava mlađe generacije raSKRIVANJA u kombinaciji s fizičkim teatrom, društveno angažirana na nenametljiv, istovremeno duhovit i potresan način. Kompleksna pitanja odnosa fizičkog tijela i izvođačke prisutnosti te scenske raščlanjenosti i preciznosti, svaka specifična na svoj način, donose moćna sola sjajnih izvođačica – Ona/Her, Anatomija mačke i Alie. Suptilan i fini rad koji je sav u disanju s publikom koja ga okružuje je solo O usamljenosti i ljudima.

Krhku no istovremeno jaku izvedbu ženskih tijela koja se iscrpljuju ili pak podupiru u scenskome istrajavanju i dosljednosti sugestivno (do)nose Spore. U namjernom “proklizavanju” među žanrovima i poigravanjima sa izvedbenim ulogama dvaju izvođačica i jednog glazbenika je začudna Ms Fox Invited Ms Cat…

Komunikativna, duhovita, pitka, no istovremeno i vrlo aktualna je Naša stvar koja izvedbeno zanimljivo kombinira glumačko i plesno iskustvo. Kao kontrapunkt mlađoj generaciji je dirljivi, ali i humorni Starost-Alzheimer Cafe plesnog veterana na sceni i mladog izvođača kao njegove potpore, u predstavi o zaboravu i nalaženju.

Poetičan dijalog i rubna kontrapunktiranja izvođačkih prezenci izvođačice i glazbenice donosi atmosferična Kuća na oštrici, koja uspostavlja i zanimljiv odnos različitih scenskih prostora.

S obzirom da partneri Plesne mreže često imaju dodatnih pitanja i nedoumica vezanih uz pojedini odabir predstave, vrstu predstave u odnosu na publiku i različite prostorne mogućnosti, želimo naglasiti da im stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja i sugestije. Naši kontakti dostupni su u Plesnoj mreži.

 

Komisija za 2016.

Almira Osmanović, Ivana Slunjski i Sanja Tropp Frühwald.

S obzirom na smjernice organizacijskoga tima Plesne mreže Hrvatske da se lokalnim partnerima na izbor predlože estetički raznovrsne predstave kao presjek trenutačnoga djelovanja plesne scene i određen broj manjih (minimalno jedna) i većih produkcija (minimalno tri) te s obzirom na vlastite kriterije o autorskoj dosljednosti, uspješnosti izvedbe i dosezima pojedinoga ostvarenja za sezonu 2016/2017. izabrale smo četiri predstave s većim brojem izvođača (Weltschmerz, Displaced, Koreografska fantazija br. 2, Anything), tri produkcije s dvoje do četvero izvođača (Serijal za budućnost / Ples u 2043. / Ples u 2044, Invisible Time, Trijada) i tri sola (Luna Malekova, Prema početku, This Is You). Vjerujemo da izabrane predstave zrcale aktualno stanje scene, ali i upućuju, ako ne u cjelini, onda barem nekim segmentom, na mogući dalji progres scene u izvođačkome, estetičkom ili idejnom smislu.

Da izbjegnemo preklapanja i bliskost autorskih iskaza, između dviju ili više predstava istoga autora ili toga autora u suautorstvu s drugim autorom izabirale smo onu koju smo procijenile kao domišljeniju, koherentniju, umjetnički dalekosežniju.

Nekoliko prijavljenih radova vidljivo su početnički pokušaji, potencijalno zanimljivi, ali nedovoljno razrađeni i takvi nisu reprezentativni za scenu, no trebalo bi im pružiti drukčije vrste potpore, poduprti ih u drugim mrežama ili platformama. Neki od njih žanrovskim se križanjem interesno približavaju široj, ne isključivo kazališnoj publici te su stoga vrijedni pozornosti i s aspekta bolje recepcije umjetničkoga plesa.

U namjeri da se što bolje predstavi trenutačna produkcija plesne scene, ovogodišnji smo izbor sa sugeriranih osam proširile na deset predstava.

Komisija za 2015.

Jelena Mihelčić, Mirna Žagar i Igor Ružić:

Kao žiri Plesne mreže Hrvatske pri selekciji smo se vodili prije svega načelom izvrsnosti. Nastojali smo izdvojiti radove koji su jasni i dosljedni u autorskoj namjeri i koreografskoj razradi, te posjeduju najvišu razinu izvođačke kvalitete. Pokušali smo napraviti pregled dinamične hrvatske plesne scene, ukazujući na svu širinu naših koreografskih i plesačkih talenata. Imali smo u vidu različitosti u autorskom pristupu, pristupačnost i inovativnost u načinu komunikacije s publikom, te različite programske potrebe partnera.

Važno nam je bilo u selekciju uključiti jednako veće kao i manje, ali i eksperimentalnije forme.

Prema smjernicama organizatora projekta, nismo uzeli u obzir predstave za djecu i mlade.